clau

CARDONA
T'OBRE
LA PORTA

VIU A CARDONA!

Oferim informació i assessorament en matèria d’habitatge

Gestionem la Borsa d’Habitatge de lloguer

Tramitem els contractes de lloguer

Oferim ajuts per a propietaris i llogaters

Oferim informació i assessorament
en matèria d’habitatge

Gestionem la Borsa d’Habitatge
de lloguer

Tramitem els contractes
de lloguer

Oferim ajuts per a propietaris
i llogaters

Oferim informació i assessorament
en matèria d’habitatge

Gestionem la Borsa
d’Habitatge
de lloguer

Tramitem els contractes
de lloguer

Oferim ajuts
per a propietaris
i llogaters

Borsa d'habitatges

Habitatge
municipal

· Allotjaments col·lectius protegits
· Habitatges municipals de lloguer
· La Colònia Arquers
· Masoveria urbana

Habitatge
municipal

· Allotjaments col·lectius protegits
· Habitatges municipals de lloguer
· La Colònia Arquers
· Masoveria urbana

Quins beneficis tindràs com a propietari?

Quins beneficis tindràs com a futur llogater?