PER A LLOGATERS

Quins beneficis tindràs
com a futur llogater?

01

Localització d’habitatge en bones condicions de tots aquells propietaris inscrits a la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.

02

Tramitació gratuïta, gestió i supervisió del contracte de lloguer.

03

Gestió i resolució de qualsevol conflicte que es derivi de la relació contractual.

04

Sol·licitud d’ajuts municipals per al pagament del lloguer d’habitatges inscrits a la Borsa.

05

Informació actualitzada sobre la borsa d’habitatges al municipi.

Subvencions per a llogaters

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER EN IMMOBLES DE CARDONA

Són subvencions que atorga l’Ajuntament a través de la l’Oficina Local d’Habitatge de Cardona, destinades a finançar el lloguer d’immobles que constitueixin l’habitatge habitual.

S’estableixen tres tipus d’ajuts al lloguer:

1.- Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 100 euros mensuals, en el cas d’empadronar-se a Cardona i de signar un contracte de lloguer a qualsevol habitatge del municipi, com a domicili habitual i permanent.

2.- Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 100 euros mensuals, per a joves del municipi, fins als 31 anys d’edat, en el cas de signar un contracte de lloguer a qualsevol habitatge del municipi, com a domicili habitual i permanent.

3.-Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 150 euros mensuals, en qualsevol dels dos casos anteriors, sempre que el contracte de lloguer sigui d’un habitatge situat al nucli antic de Cardona o de La Coromina.

En els tres supòsits s’entén que es tracta de contractes nous o recents.

El termini màxim de la prestació atorgada en qualsevol de les modalitats, serà de vuit mesos des de l’aprovació de la subvenció.

Són subvencions anuals. El termini per presentar-les es de l’1 de gener al 30 de novembre i, es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER L’AJUDA DE LLOGUER ALS MAJORS DE 65 ANYS

L’Ajuntament informa que ja estan disponibles les sol·licituds per la convocatòria d’ajuts per al pagament de lloguer per a persones majors de 65 anys, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Les persones que vulguin presentar la sol·licitud presencialment han de demanar cita prèvia a través del 93 693 03 56 o demanant hora a Serveis Socials de Cardona, al telèfon 93 869 21 47.

Per a més informació sobre la documentació i els procediments a seguir, premeu a l’enllaç.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER 2021 GENCAT

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.