SERVEIS

T’oferim informació,
assessorament
i gestió d’habitatge

A qui ens dirigim?

Des de l’Ajuntament de Cardona, en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, donem aquest servei a:

• Titulars d’habitatges: propietaris, copropietaris, arrendataris...
• Titulars d’edificis
• Particulars interessats en un habitatge de lloguer
• Interessats en un habitatge de protecció oficial

T’oferim informació,
assessorament
i gestió d’habitatge

A qui ens dirigim?

Des de l’Ajuntament de Cardona, en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, donem aquest servei a:

• Titulars d’habitatges: propietaris, copropietaris, arrendataris...
• Titulars d’edificis
• Particulars interessats en un habitatge de lloguer
• Interessats en un habitatge de protecció oficial

Funcions

01

Informació i assessorament general a la població en matèria d’habitatge: compra, lloguer, ajuts...

02

Informació i tramitació d’ajuts en matèria d’habitatge: tant per al pagament del lloguer com per facilitar la rehabilitació d’habitatges de Cardona.

03

Gestió de la Borsa de Mediació Social: una eina tant per a propietaris com a arrendataris per promoure l’habitatge de lloguer al municipi i facilitar la mediació entre els agents.

Què inclou?
Tramitació i seguiment dels contractes de lloguer, control de l’ús dels habitatges llogats i un servei d’assessorament i suport permanent..

04

Inscripció al Registre d’Habitatges de Protecció Oficial: gestió de les sol·licituds de particulars, prestació de la informació necessària sobre promocions públiques, i habitatge protegit.