SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER EN IMMOBLES DE CARDONA

Són subvencions que atorga l’Ajuntament a través de la l’Oficina Local d’Habitatge de Cardona, destinades a finançar el lloguer d’immobles que constitueixin l’habitatge habitual.

S’estableixen tres tipus d’ajuts al lloguer:

1.- Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 100 euros mensuals, en el cas d’empadronar-se a Cardona i de signar un contracte de lloguer a qualsevol habitatge del municipi, com a domicili habitual i permanent.

2.- Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 100 euros mensuals, per a joves del municipi, fins als 31 anys d’edat, en el cas de signar un contracte de lloguer a qualsevol habitatge del municipi, com a domicili habitual i permanent.

3.-Un ajut del 50% del lloguer amb un màxim de 150 euros mensuals, en qualsevol dels dos casos anteriors, sempre que el contracte de lloguer sigui d’un habitatge situat al nucli antic de Cardona o de La Coromina.

En els tres supòsits s’entén que es tracta de contractes nous o recents.

El termini màxim de la prestació atorgada en qualsevol de les modalitats, serà de vuit mesos des de l’aprovació de la subvenció.

Són subvencions anuals. El termini per presentar-les es de l’1 de gener al 30 de novembre i, es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.