SUBVENCIONS PER A L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT, I ACCESSIBILITAT D’HABITATGES BUITS PER ADSCRIURE’LS A LA BORSA D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA

Es tracta de subvencions que atorga l’Ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Cardona, destinades a promoure les obres de rehabilitació necessàries per adequar habitatges buits del parc privat d’habitatges de Cardona per tal de poder-los destinar a lloguer mitjançant el Programa de Borsa d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Cardona.

La quantia de la subvenció es fixarà per a cada sol·licitud en l’acord de concessió i serà d’un màxim d’un 50% del pressupost protegible amb un import màxim de 3.000 euros.

Els ajuts s’han de destinar a obres de rehabilitació o reparació que no hagin estat iniciades abans de la sol.licitud de la subvenció.

Són subvencions anuals. El termini per presentar-les es de l’1 de gener al 30 de novembre i, es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Descàrregues:

Annex 1

Annex 2

Annex 3